KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

13.03.2020 – Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny -> KLIKNIJ TUTAJ
15.03.2020 – Prezydent m.st. Warszawy -> KLIKNIJ TUTAJ
16.03.2020 – Młodzieżowy Uniwersytet Prawa -> KLIKNIJ TUTAJ