STATUT

Od 1 listopada 2019 roku obowiązuje nowy statut.

Jest on dostępny w librusie (organizacja szkoły / pliki szkoły) oraz w bibliotece szkolnej.