Słabowidzący

OFERTA KLAS
LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

PO GIMNAZJUM

KLASA
DZIENNIKARSKO-KULTUROWA

(klasa
integracyjna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język polski

·        
historia

 

 

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, historia, plastyka

KLASA
DZIENNIKARSKO-KULTUROWA

(klasa
integracyjna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język polski

·        
historia

·        
 język angielski

 

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, historia, plastyka

 

 

KLASA PROMOCJI ZDROWIA

(klasa
integracyjna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język angielski

·        
biologia

 

 

 

 

 

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, biologia, edb

KLASA
PROMOCJI ZDROWIA

(klasa
integracyjna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język angielski

·        
biologia

·        
geografia

 

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, biologia, edb

KLASA
EUROPEJSKA

(klasa
ogólna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język angielski

·        
geografia

·        
wos

 

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, geografia, wos

KLASA
EUROPEJSKA

(klasa
ogólna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język angielski

·        
geografia

·        
wos

 

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, geografia, wos

KLASA
AKTYWNOSCI SPORTOWEJ

(klasa
ogólna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język angielski

·        
biologia

·        
chemia

 

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, biologia, wf

KLASA
AKTYWNOSCI SPORTOWEJ

(klasa
ogólna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język angielski

·        
biologia

·        
chemia

 

Przedmioty punktowane:

j.polski, matematyka, biologia, wf

KLASA
INFORMATYCZNE

(klasa
ogólna)

 

Przedmioty rozszerzone:

·        
język angielski

·        
matematyka

·        

informatyka

Przedmioty punktowane:


j.polski

, matematyka, j. angielski, informatyka

 

 

We wszystkich klasach język obowiązkowym
jest język angielski

oraz do wyboru: język niemiecki lub język rosyjski