HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Ogólne zasady rekrutacji i harmonogram działań kandydata dostępne są na stronie
Serwisu Biura Edukacji m.st. Warszawy :.
www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2020/2021, przeprowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji. System będzie dostępny dla kandydatów i ich rodziców pod adresem:
www.warszawa.edu.com.pl