Terapia EEG Biofeedback

2 marca 2020 roku Pani Katarzyna Łęgiewicz Burmistrz Dzielnicy Ochota  oraz Pan Krzysztof Grochowski Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ochota i Pani Anna Jaroszek Dyrektor LXIX LO dokonali uroczystego otwarcia sali terapeutycznej z EEG Biofeedback, z której będą korzystać uczniowie naszego liceum. Terapia EEG to bezinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu, dzięki której uczeń w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej