PROJEKT eTwinning

Nasza szkoła prowadzi projekty anglojęzyczne na platformie e-learningowej eTwinning.
W tym roku projekt prowadzony jest równolegle w kilku szkołach w Europie (kraje biorące udział: Turcja, Francja, Włochy, Niemcy, Grecja, Łotwa, Polska, Słowenia, Hiszpania, Słowacja).
Tematem projektu w roku 2012/2013 jest STREET ART „Sztuka ulicy jako kanał komunikacji”. Uczniowie z klas 1-3 mają okazję wykazać się nie tylko znajomością języka angielskiego, ale również wiedzą z zakresu kultury oraz umiejętnością pracy w międzynarodowej grupie projektowej.

Szkolnym koordynatore projektu jest p. Aneta Mikołajczyk

Program eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

<<Więcej informacji o platformie eTwinning.

Przykładowwe prace z projektu 2010/2011
„Forget-me-not: places of great importance”:

<<FILMIK 1 <<FILMIK 2 <<FILMIK 3 <<FILMIK 4