ERASMUS +

Program ”ERASMUS +” jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej. Promuje rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Pomaga młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Kraje uczetniczące w programie: 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej, kraje EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia), Turcja oraz Szwajcaria.

PROJEKT: ”Poster Art – Take Part!”

Czas trwania : wrzesień 2015 – lipiec 2018

Projekt współtworzą kraje: Austria, Francja, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Macedonia, Portugalia i Polska.

Opis projektu:
Projekt dotyczy sztuki plakatu i polega na propagowaniu sztuki w jej szerokim pojęciu.
W ramach projektu rozwijamy kreatywność uczniów, upowszechniamy wiedzę o UE, a co za tym idzie integrujemy społeczność lokalną oraz międzynarodową. Działamy na polu obalania stereotypów i barier, promowania różnorodności kulturowej i językowej wśród przedstawicieli krajów partnerskich. Poprzez sztukę chcemy otwierać umysły młodych ludzi i pobudzać ich do działania.

Cele naszego projektu związanego ze sztuką plakatu to kreatywne wspólne działania, możliwość obcowania ze sztuką i współtworzenie sztuki, wymiana wiedzy, pomysłów, opinii, eksploracja miasta, integracja młodzieży.
Uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w wyjazdach zagranicznych do szkół partnerskich projektu oraz angażować się w wewnątrzszkolne działania projektowe.

Szkolnymi koordynatorkami projektu są:
p. Aneta Mikołajczyk i p. Małgorzata Maciejko

[ezcol_1half]REGULAMIN NABORU

[ezcol_1third]DZIAŁANIA PROJEKTOWE

SZKOŁY PARTNERSKIE[/ezcol_1half][ezcol_1half_end]

KONKURSY W RAMACH PROJEKTU[ezcol_1half_end]

erasmus-logo- frse[/ezcol_1half_end]