PROJEKTY SZKOLNE

Propozycje projektów szkolnych


 

ZREALIZOWANE PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekty, w których uczestniczyli uczniowie Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

1. Projekt patriotyczny realizowany we współpracy z Domem Kultury „Rakowiec”- „Kino patriotyczne”. Uczniowie brali udział w klubie dyskusyjnym, spotkaniach z reżyserami, każda projekcja poprzedzona była prelekcją p. Jerzego Biernackiego. W ramach projektu uczniowie obejrzeli filmy:
– „Nil”
– „Dziewczęta z tamtych lat”
– „Papież wolności”
– „Jerzy Popiełuszko”
– „Pani hrabina”
– „Rok 1920”
– „Bóg, honor, Ojczyzna”

2. Projekty realizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)
– Opowiem ci o wolnej Polsce
– Patrz i zmieniaj
– Własność to odpowiedzialność
– Młodzi przeciw korupcji
– Słowa wolności, truskawki radości
– 20 lat wspólnie
– Młodzi głosują
– Z ekonomią na Ty

3. Kino Muranów- Era Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
– Udział nauczycieli w projekcjach filmowych i warsztatach z cyklu „Psychologia w kinie”
– Publikacje scenariuszy lekcji autorstwa nauczycieli ( p. A. Szydłowska, p. U. Stawarz)
– Udział młodzieży w cyklach edukacyjnych: „Młodzi w obiektywie”, „Kino współczesne”, „Trudne tematy”, „Wielokulturowość”- projekcje filmowe, warsztaty, klub dyskusyjny

4. Wewnątrzszkolny projekt związany z nadaniem szkole imienia” Ocalić od zapomnienia”. W 2007 roku szkoła otrzymała imię Obrońców Barykady Września 1939 roku. Młodzież w ramach projektu poznała losy mieszkańców Ochoty we wrześniu 1939 roku i historię pomnika Barykada Września 1939.Kontynuujemy tradycje Szkoły Podstawowej Nr 229 i sprawujemy honorowy patronat, opiekę nad miejscem historycznym przy ul. Grójeckiej 93 „Barykada Września- miejsce walki Polaków o wolność Warszawy we wrześniu 1939 roku”. Akt Patronatu nadał Szkole Podstawowej Nr 229 Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa Dzielnicy Warszawa Ochota( 12. 09. 1979 r.), a Gimnazjum Nr 16 Akt Patronatu nad Miejscem Pamięci Narodowej nadał Dzielnicowy Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Dzielnicy Warszawa- Ochota Gmina Centrum (kwiecień 2009 r)
W ramach projektu:
a) Nawiązaliśmy kontakt z obrońcą barykady, panem Tadeuszem Krystosiakiem oraz członkami środowisk kombatanckich i osób represjonowanych: więźniarkami okresu stalinowskiego, Związkiem Sybiraków; Związkiem Żołnierzy Września 1939 r., Związkiem Oficerów II RP, Związkiem Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych, Środowiskiem AK. Kombatanci uczestniczą w uroczystościach Święta Szkoły ( 8 września) oraz w lekcjach historii i godzinach wychowawczych. Spotkania te są dla młodzieży „żywą lekcją historii”
b) Zostały wydane dwa tomiki wspomnień „ Ocalić od zapomnienia” o losach rodzin naszych uczniów podczas II wojny światowej. Są one efektem wywiadów, które uczniowie przeprowadzali z najbliższymi.
c) scenariusz przedstawienia, autorstwa nauczycielki naszej szkoły p. Urszuli Oneksiak z okazji Święta Szkoły został umieszczony na dzielnicowej stronie internetowej Barykada 1939 roku.

5. Dzielnicowy projekt „Współpraca ze Wschodem- Ochota dla tradycji”. W ramach współpraca z XXIII Liceum w Iwanofrankiwsku ( Ukraina) jest wymiana młodzieży, wspólny udział w wakacyjnym plastyczno- fotograficznym plenerze w Kamieńcu Podolskim, wystawy prac, wycieczki klasowe na Ukrainę.

6. Żydowski Instytut Historyczny

a) udział w lekcjach historycznych
b) projekcje filmowe
c) udział w konferencji naukowej „Holocaust oczami dziecka”
d) udział nauczycieli w Letniej Akademii ŻIH

7. Wewnątrzszkolny projekt „ Każdy inny, wszyscy równi” . Obecnie realizowany mający na celu integrację uczniów cudzoziemskich ze środowiskiem szkolnym, a także integracja rodziców. Podsumowanie- festyn dzielnicowy 1. 06. 2010

8. „ Marsz Żywych „ projekt realizowany we współpracy z Zespołem Szkół nr 26 w Warszawie. Obejmuje środowisko byłych więźniów obozu Mathausen. Corocznie w maju uczniowie wyjeżdżają do Austrii na uroczyste obchody wyzwolenia obozu. Uczestniczą w marszu wraz z ocalałymi, byłymi więźniami.

9. „Po drugiej stronie sztalugi” zajęcia w „Magazynie sztuk” profesjonalnej pracowni malarskiej. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych, przygotowanie do pleneru malarskiego, wernisaż prac na terenie szkoły.

10. „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie pilotażowe i wdrożenie programów”- projekt realizowany we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

11. „Cała w pikselach”- projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury; wspólnie z wychowankami Ośrodka Wychowawczego w Falenicy uczniowie gimnazjum układali teksty piosenek o wybitnych kobietach w historii Polski; cel – aktywizacja i integracja uczestników. Zakończenie projektu koncert finałowy w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie.

12. „Mnemotechniki”- ”- projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury. W projekcie udział wzięły byłe i obecne wychowanki zakładu poprawczego z Falenicy, seniorki, dziewczyny z liceów, naszego gimnazjum i młode raperki.
Mnemotechniki to międzypokoleniowy i międzyśrodowiskowy spektakl, którego celem było oddanie głosu tym kobietom, które, ze względu na pochodzenie społeczne, wiek czy status ekonomiczny, były wykluczane ze sfery publicznej, lub pojawiały się w niej tylko za sprawą talk show’ów i brukowców. To ćwiczenie pamięci, które dało im szansę na opowiedzenie swojej historii, podzielenie się własnymi doświadczeniami. Zakończenie projektu: spektakl w Teatrze Dramatycznym w Warszawie

13. „Made in Warszawa 3.0 – Zrobione po Warszawsku”- projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasz Norblin- warsztaty filmowe, warsztat wiedzy varsavianistycznej, warsztat nowych mediów, spacer filmowy, warsztat „Zrób to sam”- wystawa fotograficzna w szkole.

14. eTwining Label”- Forget- Me- Not: Culture exploration- places of great importance – projekt międzynarodowy realizowany we współpracy z Narodowym Biurem e -Twinning Polska, Centralnym Biurem Akcji e -Twinning, Narodowym Biurem Akcji e -Twinning Chorwacja

15. „Edukacja różnojęzyczna/ Edukacja Różnokulturowa”- projekt realizowany przy współpracy z Fundacją „Aspekty”- polegał na włączeniu do zajęć elementów różnych języków i kultur, w ramach zajęć wykonywano materiały ”Baśniowy świat języków”.

16. „Lusterko”- Międzyszkolny program profilaktyki kreatywnej poprzez działania teatralne, projekt realizowany przez szkolny MOPR ( Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze) we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota”. Młodzież uczestniczyła w przeglądach teatralnych „Lusterko”. Uczennica naszej szkoły jest autorem scenariuszy przedstawień.

17. „Sklep- Wysypisko- ulica jednokierunkowa”- wewnątrzszkolny system selektywnej zbiórki odpadów w szkole realizowany we współpracy z firmą Remondis Sp. z.o.o. i Eko- Hetman Sp. z .o.o.

18. „IBSE – nauczanie przez badanie w przedmiotach przyrodniczych” projekt realizowany w ramach Amgen Science Teacher Training Initiative we współpracy z Europen Schoolnet

19. „Na barykadach – Warszawa 1939- 1944”- projekt i realizacja gry miejskiej zorganizowany z okazji 70. rocznicy Niezwyciężonej Barykady Września 1939 roku

20. „ Bądź w formie”- warszawska gra strategiczna- projekt realizowany przy współpracy z Fundacją na Rzecz Edukacji i Zdrowia „ Perspektywa”

21. „Podziel się posiłkiem”- zbiórka żywności we współpracy z Bankiem Żywności

22.”Świąteczna Zbiórka Żywności”- zbiórka żywności we współpracy z Bankiem Żywności

23. „Szlachetna paczka” w ramach ogólnopolskiej akcji bożonarodzeniowej, we współpracy ze „Stowarzyszeniem Wiosna”. Przygotowanie kiermaszu szkolnego rękodzieła.

24. „Mam Haka na Raka” we współpracy ze szkołami średnimi- zbiórka zabawek i artykułów szkolnych dla Oddziału Onkologicznego. Mam Haka na Raka to ogólnopolski program dla młodzieży, który został opracowany z myślą o budowaniu świadomego zdrowotnie społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z jego nadrzędnych celów jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób nowotworowych. Koncepcja Mam Haka na Raka oparta jest na idei Think Global, Act Local (myśl globalnie, działaj lokalnie).

25. „Dzieciaki Korczaka” – projekt realizowany we współpracy z Fundację Przystanek Twórczość. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat metod pracy z dziećmi Starego Doktora, zastanawiali się nad tym skąd się biorą emocje, jak reagujemy na konkretne sytuacje życiowe. Zakończenie projektu- stworzenie filmów animowanych

26. Aplikacja do projektu międzynarodowego „Sztuka ulicy jako kanał komunikacji”

27. „ Młodzież dzieciom” zbiórka zabawek, gier, książek dla Ogniska Przedszkolnego we wsi Iwowe

28. „ Lalka dla Elizy” akcja charytatywna polegająca na własnoręcznym szyciu laleczek, które sprzedawane były na allegro. Pieniądze z akcji zostały przeznaczone na zakup lekarstw dla Elizy Banickiej podopiecznej Fundacji Bread of Life

29. „Mikołaj dla Kuby” impreza charytatywna na rzecz ucznia naszej szkoły pod patronatem Fundacji Iskierka. Przygotowanie kiermaszu bożonarodzeniowego, kawiarenki, wystaw, loterii, występy artystów, koncert grupy „U studni”

Projekty służą wychowaniu uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji, poszanowania dla innych oraz wychowanie świadomego zaangażowanego obywatela.