PROJEKTY DZIELNICOWE

Razem z Ochotą – to partnerski projekt 6 organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na terenie dzielnicy Ochota. W ramach projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin. Jednym z założeń konsorcjum jest polepszenie wyników w nauce uczniów, zwiększenie ich frekwencji w szkołach, a także budowanie sieci placówek wspierających dziecko i jego rodzinę w pokonywaniu problemów edukacyjnych i społecznych.

 

Info o programie Razem z Ochotą na Facebooku Plakat Oferta zajęć Harmonogram zajęć