ZEBRANIA 2019 / 2020

 LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944 

ul. S. Skarżyńskiego 8
02-377 Warszawa
tel. 22 8229989
e-mail: sekretariat@lo69.edu.pl

Zebrania z Rodzicami i Dni Otwarte
godzina 18:00

09.09.2019 – Organizacyjne zebranie z Rodzicami
18.11.2019 – Dzień Otwarty (przewidywane oceny śródroczne klas programowo najwyższych)
16.12.2019 – Zebranie z Rodzicami klas maturalnych (klasyfikacja śródroczna) + Dzień Otwarty dla klas I i II
(przewidywane oceny śródroczne)
27.01.2020 – Zebranie z Rodzicami klas I i II (klasyfikacja śródroczna) + Dzień Otwarty dla klas maturalnych
16.03.2020 – Dzień Otwarty dla klas maturalnych
18.05.2020 – Zebranie z Rodzicami klas I i II