11 września 2023r. w naszym liceum odbyła się 12. odsłona Narodowego Czytania. W tym roku czytano najbardziej znaną powieść Elizy Orzeszkowej – „Nad Niemnem”. W akcji popularyzującej czytelnictwo wzięły udział klasy 1E oraz 2D. Nad projektem czuwały panie nauczycielki Natalia Kędzierska, Katarzyna Rewera – Malec oraz Magdalena Angielska – Jędrzejczyk. Wszystkich zachęcamy do czytania ,,Nad Niemnem” jak również innych dzieł Elizy Orzeszkowej.