Uczniowie z klasy lingwistycznej 1h i klasy artystycznej 3e uczestniczyli w spotkaniu z dr Luisą Brotto (Włochy) i dr. Matthiasem Roick (Niemcy) z Instytutu Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk. Spotkanie pt. “Ghosts of the past? Trust and friendship in historical perspective”* odbyło się w ramach Festiwal Nauki.

*spotkanie w języku angielskim