Dostępność architektoniczna

w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

Siedziba LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie zlokalizowana jest w dwóch budynkach połączonych łącznikiem.

Sposób dojazdu

Budynki szkoły znajdują się w kwadracie ulic Dickensa, Bobrowskiego, Opaczewskiej i S. Skarżyńskiego.

Dojście piesze możliwe jest od ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ulicą Opaczewską oraz S. Skarżyńskiego lub od ulicy Grójeckiej, ulicą Dickensa i S. Skarżyńskiego. Przejście dla pieszych przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz ulicy Grójeckiej posiadają sygnalizację świetlną, natomiast przejścia dla pieszych przy ul. Opaczewskiej oraz Dickensa nie są wyposażone w sygnalizację świetlną.

Wjazd samochodem możliwy jest od ulicy Opaczewskiej, a następnie od jednokierunkowej ulicy S. Skarżyńskiego.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Zachodni znajduje się w odległości 1700m.

Najbliższy postój taksówek znajduje się przy ulicy Dickensa.

Najbliższe przystanki tramwajowe:

Grójecka 03- kierunek Centrum- linie 7,9,15

Grójecka 04- kierunek Okęcie- linie 7,9,15

Najbliższe przystanki autobusowe:

Grójecka 01- kierunek Dworzec Zachodni- linie 154

Grójecka 02- kierunek Okęcie- linie 154,208

Dickensa 05- kierunek Szczęśliwice- linie 128, 186, 414

Dickensa 06- kierunek Centrum- linie 128,186,414

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Na parkingu zlokalizowanym na dziedzińcu obok budynku hali sportowej, przed wejściem bocznym do szkoły znajdują się dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Budynek szkoły, ul. S. Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia. wejście główne, które znajduje się od ul. S. Skarżyńskiego oraz wejście boczne znajdujące się od strony wewnętrznego parkingu szkoły. Wejście boczne jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich- pochylnia.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Wyposażony jest on w wewnętrzną windę umożliwiającą dostęp do każdej kondygnacji. Kabina windy jest przestronna, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznakowanie przycisków jest wypukłe, bez oznakowania brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze pietra.

Toaleta damska i męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Osoby niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp do każdej sali lekcyjnej, gabinetów terapeutycznych, gabinetu dyrektora, pedagoga, logopedy oraz do stołówki szkolnej.

W budynku są dwie klatki schodowe. Stopnie schodów są proste, bez wystających nosków. Brak fakturowych oznaczeń przed stopniami oraz brak kontrastowych oznaczeń stopni.

W budynku jest zainstalowana przenośna pętla indukcyjna znajdująca się w sekretariacie szkoły. Placówka zapewnia tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma zamontowanych tyflotablic informujących o rozkładzie pomieszczeń i ewakuacji.

Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez cztery wejścia ewakuacyjne oraz wyjście dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w matę do ewakuacji z wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak również windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek hali sportowej , ul. S. Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa

Do budynku hali sportowej prowadzi wejście wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich, zlokalizowane od strony wewnętrznego dziedzińca placówki.

W budynku znajdują się dwie kondygnacje. Do każdej z nich można dostać się przy pomocy wewnętrznej windy. Kabina windy jest przestronna, dostosowana do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oznakowanie przycisków jest wypukłe, bez oznakowania brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze pietra.

Toaleta damska i męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze. Szatnia dla niepełnosprawnych z dostosowanym węzłem sanitarnym znajduje się na parterze, w korytarzu obok hali sportowej.

Osoby niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp do hali sportowej oraz sal Fitness A i Fitness B ,gabinetu pedagogów współorganizujących proces kształcenia.

W budynku jest jedna klatka schodowa. Stopnie schodów są proste, bez wystających nosków. Brak fakturowych oznaczeń przed stopniami oraz brak kontrastowych oznaczeń stopni.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej zlokalizowanej w sekretariacie szkoły oraz działa tłumacz języka migowego.

W budynku nie ma zamontowanych tyflotablic informujących o rozkładzie pomieszczeń i ewakuacji.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez dwa wejścia ewakuacyjne, w tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w matę do ewakuacji z wyższych kondygnacji dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak również windy do celów ewakuacyjnych.

Deklaracja dostępności strony internetowej LXIX Liceum Ogólnokształcącego

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej LXIX Liceum Ogólnokształcącego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty szkoły umieszczane w formacie PDF (statut szkoły, wykaz podręczników, plany lekcji)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Jaroszek.
 • E-mail: dyrektor@lo69.pl
 • Telefon: (022) 822 99 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie
 • Adres: LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, ul. S. Skarżyńskiego 802-377 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@lo69.edu.pl
 • Telefon: (022) 822 99 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28