Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas trzecich po gimnazjum będą realizowane w ramach godzin wychowawczych, zaś dla klas pozostałych będą realizowane w bieżącym roku szkolnym według harmonogramu w planach lekcji.
Indywidualne rozmowy doradcze będą realizowane przez cały rok szkolny z doradcą z Poradni nr 9 w Warszawie, p. Bożeną Fronczek. Terminy pracy w zakładce Godziny przyjęć.
Pierwszeństwo w rozmowach doradczych będą mieli uczniowie klas maturalnych w okresie październik- kwiecień bieżącego roku szkolnego.