Przypominamy! Aby zapisać się do szkoły należy złożyć podanie wraz z załącznikami (o ile takie są) wygenerowane w systemie rekrutacyjnym do szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku przyjęcia do szkoły bardzo prosimy o wypełnienie dwóch dodatkowych druków, a mianowicie: kwestionariusza oraz zgody na przetwarzanie wizerunku