Anna Jaroszek – dyrektor, nauczyciel dyplomowany fizyki

Dorota Tomczyk – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany jęz. polskiego

Zyta Ulikowska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany biologii

Umawianie spotkań przez sekretariat szkoły.