W związku z sytuacją epidemiologiczną
NOWY TERMIN MATUR – 8-29 CZERWCA 2020 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca.

W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br.

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki maturzyści poznają do 30 września 2020.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja

Więcej o maturze 2020:

https://www.oke.waw.pl/
https://www.cke.gov.pl/

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.