• 12.09.2023 18.00 zebranie z rodzicami klas I-IV Klasy I -18.00 hala sportowa- spotkanie z Dyrektorem szkoły, następnie zebranie w klasach
  • 14.11.2023 godz. 18.00 zebranie z rodzicami klas I-IV
  • 9.01.2023 godz. 18.00 zebranie z rodzicami klas I-IV
  • 19.03.2023 godz. 18.00 zebranie z rodzicami klas I-IV, powiadomienie o zagrożeniach kl. IV
  • 18.04.2023 godz. 18.00 dzień otwarty I-III, 
  • 21.05.2023 godz. 18.00 zebranie z rodzicami I-III