• Kalina Dobrzelewska-Majkut – przewodnicząca Zespołu Integracji
 • Renata Clarke
 • Kalina Dobrzelewska-Majkut
 • Izabela Górska
 • Karolina Piasecka
 • Bernarda Kocielnik
 • Mariola Małecka
 • Marta Mazur
 • Romana Samson
 • Katarzyna Strzyżewska-Tomczuk
 • Magdalena Szymańska- Kuszyńska
 • Marzanna Szymborska
 • Justyna Wojdziak

Pedagog szkolny:

 • Renata Clarke
 • Romana Samson
 • Marzanna Szymborska

Psycholog szkolny:

Paulina Studniarska

Logopeda:

Monika Malicka