Koordynator ds.pomocy psychologiczno – pedagogicznej – p. Marzanna Szymborska             

    Pedagog szkolny – p. Marzanna Szymborska             

    Pedagog specjalny – p. Marzanna Szymborska             

Psycholog    

 • p. Paulina Studniarska
 • p. Dorota Olbryś

    Terapeuta EEG Biofeedback – p. Magdalena Szymańska

    Logopeda – p. Agnieszka Sitek

Terapia ręki

 • p. Izabela Górska – Średnicka
 •  p. Weronika Naskręt

    Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

 • p. Agnieszka Sitek
 • p. Izabela Górska – Średnicka

    Terapia pedagogiczna:

 • p. Marzanna Szymborska;
 • p. Bernarda Kocielnik;
 • p. Katarzyna Strzyżewska – Tomczuk;

    Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

 • p. Marzanna Szymborska;
 • p. Bernarda Kocielnik;
 • p. Katarzyna Strzyżewska – Tomczuk;

    Pedagodzy współorganizujący proces kształcenia:

 • p. Renata Clarke
 • p. Izabela Górska-Średnicka
 • p. Bernarda Kocielnik
 • p. Weronika Naskręt
 • p. Karolina Piasecka
 • p. Grażyna Seredyńska
 • p. Katarzyna Strzyżewska-Tomczuk
 • p. Magdalena Szymańska
 • p. Katarzyna Szymańska- Zdanowska
 • p. Marzanna Szymborska

Zajęcia rewalidacji indywidualne i grupowe realizowane są przez nauczycieli współorganizujących proces kształcenia.