KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WRZESIEŃ
01.09.2020 rozpoczęcie roku szkolnego
7.09.2020 godz. 17:00 spotkania rodziców klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły a następnie z Wychowawcami klas
7.09.2020 godz. 17:30 spotkanie rodziców klas trzecich z Dyrektorem Szkoły a następnie z Wychowawcami
7.09.2020 godz. 18.00 spotkanie rodziców klas drugich z Wychowawcami
14.09.2020 Rada Pedagogiczna
do 30.09.2020 deklaracje maturalne
15, 16, 17.09.2020 wewnętrzna próbna matura
25 wrzesień – Europejski Dzień Języków Obcych
wrzesień/październik spotkania zespołów uczących w poszczególnych klasach i Rodziców Uczniów wymagających wsparcia. Omówienie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych Uczniów.

PAŹDZIERNIK
5.10.2020
Święto Szkoły +  Ślubowanie Klas I
14.10.2020 – Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych
wrzesień/październik spotkania zespołów uczących w poszczególnych klasach i Rodziców Uczniów wymagających wsparcia. Omówienie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych Uczniów.

LISTOPAD
11.11.2020
– ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12, 13.11.2020 dodatkowe dni wolne
16.11.2020 Rada Pedagogiczna
16.11.2020 godz.18:00 zebranie z Rodzicami
24-27 listopada – próbna matura poziom podstawowy i rozszerzony

GRUDZIEŃ
14.12.2020
 proponowane  oceny semestralne
14.12.2020 Rada Pedagogiczna
14.12.2020 Dzień otwarty dla Rodziców
22.12.2020 wigilie klasowe
23-31.12.2020 zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ
01.01.2021
ustawowo dzień wolny od zajęć
06.01.2021 ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7-14 stycznia  – próbna matura poziom podstawowy i rozszerzony
11.01.2021 ostateczne oceny semestralne
11.01.2021 Rada Pedagogiczna
11.01.2021 Zebrania z Rodzicami godz.18.00
9.01.2021  
Studniówka
styczeń/luty Spotkania zespołów uczących w poszczególnych klasach i Rodziców Uczniów wymagających wsparcia. Omówienie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych Uczniów.
18-31.01.2021 ferie zimowe

LUTY
styczeń/luty
Spotkania zespołów uczących w poszczególnych klasach i Rodziców Uczniów wymagających wsparcia. Omówienie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych Uczniów.

MARZEC
15.03.2021
Rada Pedagogiczna
15.03.2021  Dzień otwarty dla Rodziców Uczniów klas I i II, Zebrania dla Rodziców klas III – godz.18.00

KWIECIEŃ
01-06.04.2021 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
21.04.2021
ostateczne oceny końcoworoczne dla klas III
21.04.2021 Rada Pedagogiczna
22.04.2021 zatwierdzenie klasyfikacji klas III
26.04.2021  spotkania Wychowawców z Rodzicami  uczniów klas I – II- godz.18.00
30.04.2021 zakończenie roku szkolnego w klasach III

MAJ
4-20.05. 2021r
. Matura
04-07.05.2021r. dni dodatkowo wolne dla Uczniów klas I i II
04.05.2021r. pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
05.05. 2021r. pisemny egzamin maturalny z  matematyki
06.05. 2021r. pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
17.05.2021 oceny proponowane dla uczniów klas I i II
17.05.2021 Rada Pedagogiczna
17.05.2021 godz. 18:00 Dzień otwarty dla Rodziców Uczniów klas I i II
maj/czerwiec Spotkania zespołów uczących w poszczególnych klasach i Rodziców Uczniów wymagających wsparcia. Omówienie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych Uczniów.

CZERWIEC
03.06.2021
ustawowo dzień wolny od pracy Boże Ciało
04.06.2021 dodatkowy dzień wolny
maj/czerwiec Spotkania zespołów uczących w poszczególnych klasach i Rodziców Uczniów wymagających wsparcia. Omówienie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla poszczególnych Uczniów.
16.06.2021 ostateczne oceny końcoworoczne dla klas I i II
16.06.2021 do godz. 15:00 termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne
16.06.2021 Rada Pedagogiczna
21.06.2021 do godziny 12:00 termin składania podań o egzaminy poprawkowe
21.06.2021 zatwierdzająca Rada Pedagogiczna
25.06.2021 zakończenie roku szkolnego
28.06.2021– Rada Pedagogiczna
26.06. –31. 08. 2021 ferie letnie

Terminy zebrań i spotkań z Rodzicami

7.09.2020

Zebrania klasowe Rodziców- zapoznanie z zasadami oceniania i klasyfikowania, omówienie zasad współpracy, wybór Przedstawicieli Trójek Klasowych

godz. 17:00 spotkania rodziców klas I z Dyrektorem Szkoły a następnie z Wychowawcami  

godz. 17:30 spotkanie rodziców klas III z Dyrektorem Szkoły  a następnie z Wychowawcami

godz. 18.00 spotkanie rodziców klas II z Wychowawcami

16.11.2020

Zebrania klasowe Rodziców- informacje na temat postępów uczniów klas I-III

14.12.2020

Dzień otwarty- informacja o zagrożeniach w klasach I – III, propozycje ocen śródrocznych

11.01.2021

Zebrania klasowe Rodziców – oceny za I semestr

15.03.2021

Zebrania klasowe Rodziców klas III- propozycje ocen rocznych

Dzień otwarty dla Rodziców klas I-II- informacje na temat postępów Uczniów

26.04.2021

Zebrania klasowe Rodziców uczniów klas I – II- informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za rok szkolny 2020/2021

17.05.2021

Dzień otwarty  – informacja o zagrożeniach w klasach I-II, propozycje ocen rocznych

 Dodatkowe dni wolne

12-13.11.2020

Dni wolne

4.05-7.05.2021

Dni egzaminu maturalnego

4.06.2021

Piątek po Bożym Ciele