Terminy wynikające z instrukcji organizacji roku szkolnego 2021/2022

 • 01.09.2021 rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23.12.2021-01.01.2022 przerwa świąteczna: Boże Narodzenie
 • 21.01.2022 ustalenie ocen za I półrocze
 • 31.01.-13.02.2022 ferie zimowe
 • 14.04-19.04.2022 przerwa świąteczna: Wielkanoc
 • 20.04.2022 ustalenie ocen końcowych w klasach III maturalnych
 • 29.04.2022 zakończenie nauki w klasach III maturalnych
 • od 4.05.2022 egzamin maturalny
 • 10.06.2022 ustalenie ocen końcoworocznych w klasach I-III
 • 24.06.2022 zakończenie roku szkolnego

Terminy zebrań i spotkań z rodzicami

 • 13.09.2021 zebranie klasowe rodziców, aktualizacja składu trójek klasowych, zapoznanie nowych rodziców ze szkołą. Zapoznanie rodziców z zasadami oceniania i klasyfikowania. Spotkanie dyrekcji z rodzicami klas pierwszych.
 • 16.11.2021 zebranie klasowe rodziców-informacje na temat uczniów klas I-III
 • 14.12.2021 dzień otwarty-informacje o zagrożeniach w klasach I-III
 • 25.01.2022 wywiadówka-oceny za I półrocze
 • 15.03.2022 zebranie rodziców uczniów klas III maturalnych, dzień otwarty dla klas I-III
 • 26.04.2022 dzień otwarty rodziców uczniów klas I-III, zebranie końcowe rodziców uczniów klas III maturalnych
 • 17.05.2022 zebranie rodziców uczniów klas I-III

Terminy i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej

 • 31.08.2021 organizacja nowego roku szkolnego, przydział obowiązków dla nauczycieli, omówienia podstawowych zarządzeń dotyczących organizacji roku.
 • 13.09.2021 zatwierdzenie planu pracy, tematyki i terminów posiedzeń Rady Pedagogicznej, terminów zebrań z rodzicami, planu uroczystości szkolnych
 • 14.10.2021 rada szkoleniowa
 • 15.11.2021 śródroczna analiza wyników nauczania
 • 13.12.2021 analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi za I półrocze w klasach I-III
 • 24.01.2022 klasyfikacja śródroczna klas I-III
 • 21.02.2022 rada szkoleniowa
 • 14.03.2022 zagrożenia w klasach III maturalnych – analiza wyników
 • 20.04.2022 klasyfikacja klas III maturalnych
 • 25.04.2022 zatwierdzenie klasyfikacji klas III maturalnych, analiza wyników klas I-III
 • 16.05.2022 analiza zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I-III
 • 13.06.2022 klasyfikacja roczna klas I-III
 • 20.06.2022 zatwierdzenie klasyfikacji rocznej

Uroczystości szkolne

 • 01.09.2021 inauguracja roku szkolnego
 • 5.10.2021 święto szkoły, ślubowanie klas pierwszych
 • 10.11.2021 obchody Święta Niepodległości, międzyszkolny konkurs recytatorski poezji K. K. Baczyńskiego
 • 03.12.2021 obchody Dnia Wolontariusza
 • 22.12.2021 jasełka, wigilie klasowe
 • 15 lub 22.01.2022 studniówka
 • 07.04.2022 spotkanie dla kandydatów do szkoły
 • 29.04.2022 zakończenie nauki w klasach III maturalnych
 • czerwiec 2022 Piknik Integracyjny
 • 01.06.2022 Dzień Sportu/Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
 • 24.06.2022 zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne

 • 15.10.2021
 • 12.11.2021
 • 07.01.2022
 • 02.05.2022
 • 04 – 06.05.2022 dni egzaminu maturalnego
 • 17.06.2022