Od września 2022 roku zapraszamy do klas o nowych profilach: artystycznej z warsztatami tanecznymi i teatralnymi oraz sportowej. Czekamy na Was. Więcej informacji pod zakładką oferta edukacyjna.