Od września 2023 zapraszamy do klas o nowych profilach: biologiczno – humanistycznej, społecznej i lingwistycznej.