• Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.:

20230817 E8 EM Komunikat o harmonogramie 2024 FIN.pdf (cke.gov.pl)

  • Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.:

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r. – CKE

  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.:

20230817 E8_EM_24 Komunikat o przyborach FIN.pdf (cke.gov.pl)

  • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 r.:

20230817 EM_24 Komunikat o egzaminie z informatyki FIN.pdf (cke.gov.pl)

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r.:

20230817 EM 2024 Informacja FIN.pdf (cke.gov.pl)