logo programu Face To Face With The World - dwie trzymające się dłonie

Face to Face ze światem ! Rewolucja w nauczaniu !

Rozpoczynamy w naszym liceum międzynarodowy projekt edukacyjno-humanitarny Face to Face with the World, który skierowany jest do wszystkich dzieci na świecie – tych z Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu, gdzie dziecięce cierpienia, przemoc, wojny, głód, bieda, wykorzystywanie seksualne, samotność, ciężka praca – odzierają je ze szczęśliwego dzieciństwa, jak i do naszych polskich uczniów, które dzięki lekcjom on-line potrafią docenić to co posiadają, wyzbywają się egoizmu , stereotypowego patrzenia na świat..

Projekt skierowany jest też do dzieci, które w wolontariacie potrafią odnaleźć swój cel życiowy, mogą poczuć się docenione, potrzebne… do dzieci, które i w Polsce zaznały przemocy rodzinnej tej fizycznej i psychicznej .. w tym programie wiele takich dzieciaków odnalazło się i to wzrusza najbardziej. Wszyscy wiemy, jeśli chcemy zmienić przyszłość – zacznijmy od ukształtowania dobra w naszych dzieciach.

Celem projektu jest łamanie stereotypów i poznawanie kultur Azji i Afryki Bliskiego Wschodu na lekcjach on-line. W naszym liceum będziemy łączyć się ze szkołą i sierocińcem w Masake (Uganda), Mowlem Mixed High School in Nairobi (Kenia) oraz Shinners High School in Kenya. Projekt ten obecnie opiekuje się i ma stały kontakt z 66 szkołami z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Dzieciaki i młodzież z 24 państw świata m.in. Maroko, Algieria, Kenia, Uganda, Egipt, Sierra-Leone, Bangladesz, Syria, Palestyna, Ghana , Pakistan, Irak, Indie, Turcja, Emiraty Arabskie, Gambia, Nigeria, Kamerun, Senegal, Malawi, Etiopia, Tanzania  – czekają na rozmowy z rówieśnikami z polskich szkół.

Celem Projektu Edukacyjnego jest:

a) poszerzanie znajomości języka angielskiego poprzez rozmowy online

b) Pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie.

c) Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,

nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami i instytucjami w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

d) Walka z rasizmem i ksenofobią, uwrażliwienie na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązywanie przyjaźni, poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka nauka języka obcego, wykorzystanie w edukacji Internetu. Chęć niesienia pomocy innym.

pani Sylwia Kubala – koordynator projektu w liceum

pani Anna Hora –Lis autorka i dyrektor międzynarodowego projektu edukacyjno-humanitarnego Face to Face with the World.