Od 17.05.2021 rozpoczynamy naukę hybrydową. Bardzo się cieszymy, że nareszcie spotkamy się z Naszymi Uczniami.

ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W SYSTEMIE HYBRYDOWYM

HARMONOGRAM ZAJĘĆ HYBRYDOWYCH
TERMINKLASYWEJŚCIE DO SZKOŁY
17.05.2021-21.05.20211a, 1b, 1c,1dWejście główne przez szatnię
2ag, 2bg, 2cg, 2dg, 2fg, 2ggWejście nr 3 od strony boiska
24.05.2021-28.05.20212ap, 2bp, 2cp, 2epWejście główne przez szatnię
2dp, 2fp, 2gp, 2egWejście nr 3 od strony boiska

1. Lekcje będą się odbywały w większości w dużych salach lekcyjnych z możliwością prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu.

2. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie będą mogli przebywać na boisku szkolnym.

3. Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny – mycie i dezynfekcja rąk, zakrywanie nosa i ust w przestrzeniach wspólnych.