Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 3.11.2022 nasze liceum zawarło porozumienie o współpracy w celu popularyzacji nauk biologicznych z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk!