logoyp projektu BBEDC z opisem Boundary Breaking European Dance Connection.

Co oznacza BBEDC?

Czas na krótkie przypomnienie czym jest enigmatyczne BBEDC [film w całości przygotowany przez uczniów grupy projektowej BBEDC, język: angielski].

Filmed / edited by Piotr Flantz

[With Art2Business Foundation & Michał Kostera]

Projekt “Boundary Breaking European Dance Connection” (BBEDC) to projekt taneczno-filmowy prowadzony we współpracy z 5 krajami: Holandia, Hiszpania, Francja, Polska i Wielka Brytania. Zrzesza on publiczne placówki oświatowe, instytucje kultury takie jak hiszpański teatr tańca współczesnego COBOSMIKA COMPANY, holenderską szkołę tańca breakdance ROOTS STUDIO oraz brytyjski niezależny teatr THE LAWNMOWERS.

Celem projektu jest rozbudzenie kreatywności uczniów, pobudzenie do aktywnego działania w różnych sferach życia szkolnego i pozaszkolnego, integracja osób niepełnosprawnych z lokalną i międzynarodową społecznością projektu, rozwój zainteresowań uczniów, doskonalenie znajomości języka angielskiego. Uczniowie oraz nauczyciele biorą udział w lokalnych działaniach projektowych oraz w międzynarodowych spotkaniach roboczych w trakcie wyjazdów zagranicznych do szkół/instytucji partnerskich, uczestniczą w warsztatach dotyczących tańca (i szeroko pojętej sztuki) oraz zajęć operatorsko-reżyserskich.

Oficjalna strona projektu: https://www.bbedc-erasmus.com/