grafika - posiłek

1. Koszt jednego obiadu (w abonamencie miesięcznym) wynosi 6,00 zł (tylko drugie danie)

2. Opłaty za obiad w abonamencie miesięcznym wnosi się z góry do piątego dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej

3. Płatność tylko gotówką w pokoju Pani Intendentki nr 51

4. W przypadku nieobecności w szkole ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej
zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie szkoły nieobecności ucznia najpóźniej w danym dniu do godz. 9.00

5. Obiad jednorazowy należy zgłaszać w danym dniu najpóźniej do godz. 9:00, koszt obiadu 7,50 zł


Zwolnienie z opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej – zarządzenie