Intendent szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00.

1. Koszt jednego obiadu (drugie danie + zupa) w abonamencie miesięcznym wynosi 8,00 zł

2. Opłaty za obiad w abonamencie miesięcznym należy wnosi się z góry do 29 dnia miesiąca poprzedzający miesiąc abonamentowy, wyjątek stanowi miesiąc wrzesień i styczeń, wtedy płacimy do 8 dnia danego miesiąca.

3. Po zebraniu grupy istnieje możliwość korzystania z obiadów wegetariańskich.

4. Płatność  gotówką w pokoju Intendenta Szkoły do godz. 12.00 lub poprzez konto bankowe 73 1030 1508 0000 0005 5114 8002 (w przelewie należy zaznaczyć: imię i nazwisko ucznia, klasa, za który miesiąc opłata, to nie jest konto do wpłat na radę rodziców).

5. W przypadku nieobecności w szkole ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności ucznia najpóźniej w danym dniu do godz. 8.30 na nr telefonu: 723 249 238 .

6. Obiad jednorazowy należy zgłaszać w danym dniu najpóźniej do godz. 8:30, koszt obiadu 9,00 zł (drugie danie + zupa). Koszt samej zupy 2 zł

Zachęcamy do uiszczania płatności za obiady przelewem na podany wyżej nr konta.