Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli dziś w uroczystym odsłonięciu muralu przy Alei Bohaterów Września w Warszawie. Samego odsłonięcia dokonali Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk, wiceprezesi Polskiej Fundacji Narodowej Michał Góras i Cezary Andrzej Jurkiewicz oraz burmistrz Ochoty Dorota Stegienka.