apteczka pierwszej pomocy

UWAGA UCZNIOWIE!

Trwa akcja Opatrunek na ratunek organizowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

Do 02.10.2020 r.  zbieramy środki opatrunkowe (wyjałowione i niewyjałowione bandaże, bandaże elastyczne, gazy , gaziki, opatrunki, plastry, opatrunki z plastrem), rękawiczki jednorazowe, strzykawki i igły dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki.

Zostaną one wysłane polskim misjonarzom, którzy przekażą je do misyjnych przychodni.  Środki opatrunkowe muszą być nowe, zapakowane fabrycznie. Należy je dostarczać bezpośrednio  do koordynatora  akcji p. Joanny  Owczarek.

Nie bądź obojętny!

Pomóż!

Nie zbieramy środków opatrunkowych w rozpieczętowanych opakowaniach.

logo fundacji