LXIX liceum ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi w Warszawie

Jesteśmy przyjazną szkołą na Ochocie,
z bardzo dobrym dojazdem komunikacją miejską.
Sprawdź na bieżąco wyniki swojej pracy i oceny.
Sprawdź harmonogram roku szkolnego.
Zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2023/24
uczeń wypełnia arkusz egzaminacyjny

Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie zamieściło wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

WYTYCZNE NA EGZAMIN (najważniejsze punkty)

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu …

    czytaj dalej Wytyczne dotyczące egzaminów

Ważne komunikaty

Od września 2023 zapraszamy do klas o nowych profilach: biologiczno – humanist…

Aktualności

LXIX Liceum

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
Wszystkie prawa zastrzeżone

Deklaracja dostępności

Jak do nas trafić

Back to top