Błogosławiony
PIER GIORGIO FRASSATI
człowiek błogosławieństw

PIER GIORGIO FRASSATI

Patrzcie, tak wyglądał człowiek OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW, który nosił w sobie na co dzień radość Ewangelii, Dobrej Nowiny, radość zbawienia ofiarowanego nam przez Chrystusa.

Karol Wojtyła rok 1977

Zobacz prezentację o Frassatim