“Świat to globalna wioska , nie -ja, nie-ty lecz-my”. Mając na uwadze słowa Marshalla McLunhana zachęcamy młodzież do odkrywania piękna naszej “małej ojczyzny”. Już od września 2021 roku zaczynamy ścisłą współpracę z Kampinoskim Parkiem Narodowym , który obejmie honorowy patronat nad klasą 1B (z rozszerzoną geografią i językiem angielskim). Jesteśmy zaszczyceni, że razem odkryjemy uroki najbliższej okolicy, aby potem poznać świat.