W ramach współpracy z Instytut Biochemii i Biofizyki PAN aktywnie uczestniczyliśmy w 26. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Mieliśmy okazje poznać wybitnych naukowców i ich osiągnięcia o kluczowym znaczeniu dla rozwoju badań polarnych, mikrobiologii i biologii molekularnej.

W programie m.in.:

💡Henryk Arctowski, patron modernizowanej obecnie polskiej Stacji Antarktycznej

💡Badania mikroorganizmów, od mikroskopu po sekwencjonowanie genomów

💡Sekwenator DNA

Dziękujemy dyrekcji IBB PAN, panu dyr. Jarosławowi Poznańskiemu, dyr. Romanowi Szczęsnemu i dyr. Róży Kucharczyk!