Kochani! Pomimo pandemii udało nam się przeprowadzić w szkole akcję „Góry Grosza”, która jest wielką ogólnokrajową inicjatywą na rzecz Dzieci z Pieczy Zastępczej.

Dzięki naszym Wolontariuszom uzbieraliśmy 15 687 sztuk monet 1 gr, 2 gr, 5 gr, co w przeliczeniu dało kwotę 314 zł i 35gr.