1. Joanna Kowalczyk – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Iwona Kostro-Makarewicz – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
  3. Karolina Niebieszczańska – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców