1. Joanna Kowalczyk-Przewodnicząca
  2. Danuta Szczepańska-  Zastępca
  3. Anna Strzelak- Skarbnik
  4. Beata Janowska- Członek Rady Rodziców