1A klasa (oddział integracyjny)

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, historia
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wos
 • Języki obce: obowiązkowy: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski
 • Liczba miejsc: 20

W klasie 1A, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut tygodniowo oraz zajęć specjalistycznych w formie: terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy zapraszamy młodzież o zainteresowaniach humanistycznych, lubiącą atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów, zafascynowanych historią. Podczas nauki w tej klasie młodzież pozna tajniki literatury i procesu twórczego. Tematy znane z lekcji języka polskiego i historii, zostaną pogłębione i ukazane w szerszym kontekście kulturowym. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty literackie.

Dla szczególnie zainteresowanych przewidujemy również dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno-artystycznych w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami kultury min Amnesty International, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Oddziałem IPN Przystanek Historia, Muzeum Historii Polski, Muzeum Polin.

Absolwent klasy 1A może kontynuować naukę na studiach o kierunkach humanistycznych, prawniczych, administracyjnych, socjologicznych, psychologicznych.

1B klasa (oddział integracyjny)

 • Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski
 • Języki obce: obowiązkowy: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski
 • Liczba miejsc: 20

W klasie 1B, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut tygodniowo oraz zajęć specjalistycznych w formie: terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Celem programu klasy 1B jest propagowanie wiedzy na temat powiązań między środowiskiem przyrodniczym, a żyjącym w nim człowiekiem oraz rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej, narodowej i regionalnej.

Ofertę kierujemy do uczniów o rozległych zainteresowaniach geograficznych, zafascynowanych współczesnym światem i jego rozwojem. Przyszli uczniowie będą poznawali elementy statystyki, historii, geografii. Poszerzą wiedzę o przestrzeni geograficznej świata, która pozwoli zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, w lekcjach na terenie IMGW oraz wymianie międzynarodowej w ramach realizowanych projektów – Sycylia 2021.

Absolwent klasy 1B może kontynuować naukę na studiach o kierunkach administracyjnych, ekonomicznych, turystycznych czy językowych.

1C klasa  (oddział integracyjny)

 • Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, język angielski
 • Języki obce: obowiązkowy: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski
 • Liczba miejsc: 20

W klasie 1C, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut tygodniowo oraz zajęć specjalistycznych w formie: terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy zapraszamy młodzież, która interesuje się wiedzą z zakresu biologii, ochrony środowiska i dietetyki. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych i wykładach na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Biologii oraz w zajęciach z pracownikami Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent klasy 1C może kontynuować naukę na studiach o kierunkach przyrodniczych i medycznych.

1D klasa informatyczna: (oddział ogólny)

 • Przedmioty rozszerzone: informatyka,  matematyka
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka , język angielski
 • Języki obce: obowiązkowy: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski
 • Liczba miejsc 32

Do klasy 1D zapraszamy młodzież o zainteresowaniach z zakresu technologii informacyjnej. Poprzez zajęcia informatyczne uczniowie będą rozwijali umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz korzystania ze środków techniki informacyjnej z wykorzystaniem znajomości języka komputerowego.

Podczas nauki w tej klasie młodzież uczestniczy w warsztatach programowania w języku Python, tworzy strony internetowe oraz własne, autorskie gry metodą projektu, co rozwija umiejętności korzystania z nowoczesnej techniki w celu nauki, pracy i rekreacji.

Absolwent klasy 1D może kontynuować naukę na studiach o kierunkach informatycznych i technicznych.

1E klasa artystyczno-teatralna  (oddział ogólny)

 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski
 • Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski
 • Języki obce: obowiązkowy: język angielski, do wyboru: język niemiecki, język rosyjski
 • Liczba miejsc 32

Do klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi, teatrem, ekspresją sceniczną, sztuką współczesną, tańcem, literaturą i filozofią. Współpracujemy z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Teatrem Tańca „Zawirowania”     i Warszawską Szkołą Filmową. Realizujemy wspólne projekty o charakterze artystycznym.

Szkoła oferuje regularne wyjścia do teatrów, spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Udział w projektach i warsztatach filmowych, teatralnych, tanecznych , występy sceniczne.

Absolwent klasy 1E może kontynuować naukę na studiach humanistycznych i artystycznych.