Klasa 1A  HUMANISTYCZNA (integracyjna)

W klasie 1A, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: zajęć logopedycznych oraz terapii EEG Biofeedback , terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy  zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach humanistycznych, lubiącą atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów, zafascynowanych historią. Podczas nauki w tej klasie młodzież pozna tajniki literatury i procesu twórczego. Tematy znane z lekcji języka polskiego i historii zostaną pogłębione i ukazane w szerszym kontekście kulturowym. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty literackie.

Dla szczególnie zainteresowanych przewidujemy również dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno-artystycznych w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami kultury m.in.  Amnesty International, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Oddziałem IPN Przystanek Historia, Muzeum Historii Polski, Muzeum Polin.

Absolwent klasy 1A  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach humanistycznych, prawniczych, administracyjnych, socjologicznych, psychologicznych.

Klasa 1B GEOGRAFICZNA (integracyjna)

W klasie 1B, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: zajęć logopedycznych oraz terapii EEG Biofeedback, terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Celem kształcenia  klasy 1B jest propagowanie wiedzy na temat powiązań między środowiskiem przyrodniczym, a żyjącym w nim człowiekiem oraz rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej, narodowej i regionalnej.

Ofertę kierujemy do uczniów o rozległych zainteresowaniach geograficznych, zafascynowanych współczesnym światem i jego rozwojem. Przyszli uczniowie będą poznawali elementy statystyki, historii, geografii. Poszerzą wiedzę o przestrzeni geograficznej świata, która pozwoli zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, w lekcjach na terenie IMGW oraz  w wymianie międzynarodowej w ramach realizowanych projektów .

Absolwent klasy 1B  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach administracyjnych, ekonomicznych, turystycznych czy językowych.

Klasa 1C BIOLOGICZNO – JĘZYKOWA (integracyjna)

W klasie 1C, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: zajęć logopedycznych oraz terapii EEG Biofeedback, terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy  zapraszamy młodzież,  która interesuje się wiedzą z zakresu biologii, ochrony środowiska i dietetyki. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych i wykładach w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz na Wydziale Biologii  i w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent klasy 1C może kontynuować naukę na studiach o kierunkach przyrodniczych i  medycznych.

Klasa 1D BIOLOGICZNO – HUMANISTYCZNA (integracyjna)

W klasie 1D, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: zajęć logopedycznych oraz terapii EEG Biofeedback, terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy  zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach wiedzą z zakresu  rozwoju człowieka oraz badaniem procesów umysłowo – poznawczych, takich jak percepcja, świadomość, pamięć, rozumienie, wnioskowanie. Dla szczególnie zainteresowanych przewidujemy dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań w instytucjach z którymi współpracujemy.

Absolwent klasy 1D  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach przyrodniczych i psychologicznych.

Klasa 1K  SPOŁECZNA (integracyjna)

W klasie 1K, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: zajęć logopedycznych oraz terapii EEG Biofeedback, terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy  zapraszamy młodzież zainteresowanych wydarzeniami z życia współczesnego świata. Na zajęciach historii i wiedzy o społeczeństwie dowiesz się,  jak żyli kiedyś ludzie, jak tworzyli cywilizację i jak cenne są jej zdobycze. Pozyskana wiedza pozwoli Ci zabierać głos w dyskusjach i formułować argumenty, uzyskać pewność siebie tak potrzebną we współczesnym świecie.

Absolwent klasy 1K może kontynuować naukę na studiach o kierunkach prawo, dziennikarstwo, historia, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe.

Klasa 1E  ARTYSTYCZNA

Do klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi, teatrem, ekspresją sceniczną, sztuką współczesną, tańcem, literaturą i filozofią. Nasza klasa współpracuje z  Warszawską Szkołą Filmową i Warszawskimi Teatrami realizując warsztaty filmowe, teatralne, taneczne, występy sceniczne.

Szkoła oferuje regularne wyjścia do teatrów, spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Udział w projektach międzynarodowych i interdyscyplinarnych.

Absolwent klasy 1E może kontynuować naukę na studiach humanistycznych i artystycznych.

Klasa 1F INFORMATYCZNA

Do  klasy 1F zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach z zakresu technologii informacyjnej.  Poprzez zajęcia informatyczne uczniowie będą rozwijali umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz korzystania ze środków techniki informacyjnej z wykorzystaniem znajomości języka komputerowego.

Podczas nauki w tej klasie młodzież uczestniczy w warsztatach programowania w języku Python, tworzy strony internetowe oraz własne, autorskie gry metodą projektu, co rozwija umiejętności korzystania z nowoczesnej techniki w celu nauki, pracy i rekreacji.

Absolwent klasy 1F  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach informatycznych i technicznych.

Klasa 1G SPORTOWA  profil piłka ręczna

Do klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych wszechstronnym przygotowaniem sprawnościowym, doskonaleniem poziomu wytrenowania, organizacją systematycznej pracy oraz przestrzeganiem etyki sportowej.

Szkoła oferuje zajęcia z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą nauczycielską z wykorzystywaniem nowoczesnych metod i form pracy, treningi w pełnowymiarowej hali sportowej z nowoczesnym wyposażeniem, obozy treningowe  oraz systematyczny udział w zawodach sportowych. Współpracujemy z UKPR AGRYKOLA.

Absolwent klasy 1G może kontynuować naukę na studiach o kierunkach sportowych, medycznych i turystycznych.

Klasa 1H LINGWISTYCZNA

Do  klasy 1H zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach z zakresu nauki języków obcych i stosunków międzynarodowych. 

Szkoła oferuje udział w licznych projektach międzynarodowych i międzynarodowych wymianach młodzieżowych. Współpracujemy z Instytutem Goethego i Uniwersytetem Warszawskim. Dla zainteresowanych przewidujemy dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań w instytucjach, z którymi współpracujemy. Absolwent klasy 1H  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach językowych  – filologia, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, psychologia.