Klasa 1A humanistyczna (oddział integracyjny) 

Przedmioty rozszerzone: – j. polski, historia

Pierwszy język: j. angielski

Drugi język: j. niemiecki od podstaw lub j. rosyjski od podstaw

Liczba miejsc: 20

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, WOS

W klasie 1A, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy  zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach humanistycznych, lubiącą atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów, zafascynowanych historią. Podczas nauki w tej klasie młodzież pozna tajniki literatury i procesu twórczego. Tematy znane z lekcji języka polskiego i historii, zostaną pogłębione i ukazane w szerszym kontekście kulturowym. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty literackie.

Dla szczególnie zainteresowanych przewidujemy również dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno-artystycznych w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami kultury min Amnesty International, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Oddziałem IPN Przystanek Historia, Muzeum Historii Polski, Muzeum Polin.

Absolwent klasy 1A  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach humanistycznych, prawniczych, administracyjnych, socjologicznych, psychologicznych.

Klasa 1B geograficzna (oddział integracyjny) 

Przedmioty rozszerzone: – geografia, j. angielski

Pierwszy język: j. angielski

Drugi język: j. niemiecki od podstaw lub j. rosyjski od podstaw

Liczba miejsc: 20

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

W klasie 1B, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Celem programu klasy 1B jest propagowanie wiedzy na temat powiązań między środowiskiem przyrodniczym, a żyjącym w nim człowiekiem oraz rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej, narodowej i regionalnej.

Ofertę kierujemy do uczniów o rozległych zainteresowaniach geograficznych, zafascynowanych współczesnym światem i jego rozwojem. Przyszli uczniowie będą poznawali elementy statystyki, historii, geografii. Poszerzą wiedzę o przestrzeni geograficznej świata, która pozwoli zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach terenowych na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, w lekcjach na terenie IMGW oraz  wymianie międzynarodowej w ramach realizowanych projektów. 

Absolwent klasy 1B  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach administracyjnych, ekonomicznych, turystycznych czy językowych.

Klasa 1C biologiczna z elementami biologii w języku angielskim (oddział integracyjny)

Przedmioty rozszerzone: – biologia, j. angielski

Pierwszy język: j. angielski

Drugi język: j. niemiecki od podstaw lub j. rosyjski od podstaw

Liczba miejsc: 20

Przedmioty punktowane: j.  polski, matematyka, biologia, j. angielski

W klasie 1C, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy  zapraszamy młodzież,  która interesuje się wiedzą z zakresu biologii, ochrony środowiska i dietetyki. Uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych i wykładach na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Biologii oraz w  zajęciach z pracownikami Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent klasy 1C może kontynuować naukę na studiach o kierunkach przyrodniczych i  medycznych.

Klasa 1D humanistyczna (oddział integracyjny) 

Przedmioty rozszerzone: – j. polski, historia

Pierwszy język: j. angielski

Drugi język: j. niemiecki od podstaw lub j. rosyjski od podstaw

Liczba miejsc: 20

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, WOS

W klasie 1D, będącej oddziałem integracyjnym, uczy się 20 uczniów, w tym 5 z orzeczeniem  do kształcenia specjalnego. Każdy uczeń z orzeczeniem ma możliwość korzystania z  zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych w wymiarze 120 minut  tygodniowo  oraz zajęć  specjalistycznych w formie: terapii pedagogicznej, zajęć z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem szkolnym w zależności od potrzeb.

Do tej klasy  zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach humanistycznych, lubiącą atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów, zafascynowanych historią. Podczas nauki w tej klasie młodzież pozna tajniki literatury i procesu twórczego. Tematy znane z lekcji języka polskiego i historii, zostaną pogłębione i ukazane w szerszym kontekście kulturowym. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty literackie.

Dla szczególnie zainteresowanych przewidujemy również dodatkowe zajęcia o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno-artystycznych w oparciu o współpracę z wieloma instytucjami kultury min Amnesty International, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Oddziałem IPN Przystanek Historia, Muzeum Historii Polski, Muzeum Polin.

Absolwent klasy 1D  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach humanistycznych, prawniczych, administracyjnych, socjologicznych, psychologicznych.

Klasa 1E artystyczna z warsztatami tanecznymi i teatralnymi (oddział ogólny)

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski

Pierwszy język: j. angielski

Drugi język: j. niemiecki od podstaw lub j. rosyjski od podstaw

Liczba miejsc: 32

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, historia, j. angielski 

Do klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi, teatrem, ekspresją sceniczną, sztuką współczesną, tańcem, literaturą i filozofią. Nasza klasa współpracuje z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie a także z Teatrem Tańca „Zawirowania” i Warszawska Szkołą Filmową. Realizujemy wspólne projekty o charakterze artystycznym. 

Szkoła oferuje regularne wyjścia do teatrów, spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Udział w projektach i warsztatach filmowych, teatralnych, tanecznych , występy sceniczne.

Absolwent klasy 1E może kontynuować naukę na studiach humanistycznych i artystycznych.

Klasa 1F informatyczna (oddział ogólny)

Przedmioty rozszerzone: informatyka, matematyka

Pierwszy język: j. angielski

Drugi język: j. niemiecki od podstaw lub j. rosyjski od podstaw

Liczba miejsc: 32

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski

Do  klasy 1F zapraszamy młodzież  o zainteresowaniach z zakresu technologii informacyjnej.  Poprzez zajęcia informatyczne uczniowie będą rozwijali umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz korzystania ze środków techniki informacyjnej z wykorzystaniem znajomości języka komputerowego.

Podczas nauki w tej klasie młodzież uczestniczy w warsztatach programowania w języku Python, tworzy strony internetowe oraz własne, autorskie gry metodą projektu, co rozwija umiejętności korzystania z nowoczesnej techniki w celu nauki, pracy i rekreacji.

Absolwent klasy 1F  może kontynuować naukę na studiach o kierunkach informatycznych i technicznych.

Klasa 1G sportowa (oddział ogólny)

Przedmioty rozszerzone: geografia, j. angielski

Pierwszy język: j. angielski

Drugi język: j. niemiecki od podstaw lub j. rosyjski od podstaw

Liczba miejsc: 32

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

Do klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych wszechstronnym przygotowaniem sprawnościowym, doskonaleniem poziomu wytrenowania, organizacją systematycznej pracy oraz przestrzeganiem etyki sportowej. 

Szkoła oferuje zajęcia z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą nauczycielską z wykorzystywaniem nowoczesnych metod i form pracy, treningi w pełnowymiarowej hali sportowej z nowoczesnym wyposażeniem, obozy treningowe  oraz systematyczny udział w zawodach sportowych. Współpracujemy z UKPR AGRYKOLA.

Absolwent klasy 1G może kontynuować naukę na studiach o kierunkach sportowych, medycznych i turystycznych.