Nasza szkoła co roku 8 września bierze udział w uroczystościach przy Pomniku Barykady Września 1939 roku. To już 72 rocznica próby zdobycia Warszawy z marszu przez niemieckie oddziały 4. Dywizji Pancernej Wehrmachtu, której czoło stawili obrońcy stolicy.