Dyrektor: Jaroszek Anna

Wicedyrektor: Ulikowska Zyta, Tomczyk Dorota

Język polski:

 • Tomczyk Dorota
 • Kędzierska Natalia- wychowawca klasy II A
 • Oneksiak Urszula- wychowawca klasy III E
 • Pietrewicz Ewelina- wychowawca klasy I A
 • Rewera- Malec Katarzyna- wychowawca klasy I E
 • Zdziarska Sylwia- wychowawca klasy II B

Język angielski:

 • Broniszewska Agata
 • Gajek Krzysztof- wychowawca klasy IV D
 • Halter Monika
 • Kubala Sylwia- wychowawca klasy III C
 • Kurkiewicz Dominika- wychowawca klasy I F
 • Mikołajczyk Aneta
 • Mikołajczyk Wioletta

Język niemiecki:

 • Owczarek Joanna- wychowawca klasy II F
 • Sobieszek Agata- wychowawca klasy I H

Język hiszpański:

 • Marquez Munoz Gabriel

Język rosyjski:

 • Roszkowska Ilona

Biologia:

 • Ulikowska Zyta
 • Czaja Małgorzata
 • Lechańska Marzena

Biologia z elementami j. angielskiego:

 • Kubala Sylwia

Chemia:

 • Bonisławska Katarzyna
 • Kotarska-Pogorzelska Ewa
 • Przybyszewski Paweł- wychowawca klasy II E

Etyka:

 • Hrehorowicz Artur- wychowawca klasy I K

EDB:

 • Kania Marcin

Geografia:

 • Szydłowska Agata- wychowawca klasy III B
 • Marzena Zawadzka

Filozofia:

 • Hrehorowicz Artur

Fizyka:

 • Jaroszek Anna
 • Papis Paulina
 • Piętak Barbara- wychowawca klasy III D

Historia:

 • Bogusz Danuta
 • Gołuch Remigiusz
 • Łukomski Mirosław
 • Rudecki Jarosław- wychowawca klasy IV C
 • Stawarz Urszula- wychowawca klasy IV A

Informatyka:

 • Łusiak Andrzej
 • Skrzecz Anna

Matematyka:

 • Grębska Aleksandra- wychowawca klasy III F
 • Kompaore Oksana
 • Piętak Barbara- wychowawca klasy III D
 • Przybyszewski Paweł
 • Wójcik Joanna
 • Wawer Mateusz

Logopeda:

 • Sitek Agnieszka

Zajęcia z uczniem przybywającym z zagranicy:

 • Tomczyk Dorota
 • Zdziarska Sylwia

Podstawy przedsiębiorczości/ Biznes i zarządzanie

 • Łusiak Andrzej
 • Rudecki Jarosław
 • Wawrzos Krzysztof- wychowawca klasy IV B

Religia:

 • ks. Sawiak Zbigniew

WOS:

 • Hrehorowicz Artur
 • Rudecki Jarosław

Historia i teraźniejszość:

 • Rudecki Jarosław
 • Skorupska Weronika

WDŻ:

 • Bogusz Danuta

Wychowanie fizyczne:

 • Berliński Mariusz- wychowawca klasy ID
 • Bliszczyk Robert
 • Dybowska Aleksandra- wychowawca klasy I G
 • Gajda Piotr
 • Godlewski Cezary- wychowawca klasy II G
 • Szewczuk Izabella
 • Wawrzos Krzysztof
 • Gołaski Wojciech

Zajęcia teatralne:

 • Rewera-Malec Katarzyna
 • Sitek Agnieszka

Edukacja medialna:

 • Łusiak Andrzej

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia:

 • Clarke Renata- wychowawca klasy II C
 • Górska-Średnicka Izabela- wychowawca klasy I C
 • Kocielnik Bernarda
 • Naskręt Weronika- wychowawca klasy I B
 • Piasecka Karolina
 • Seredyńska Grażyna
 • Strzyżewska-Tomczuk Katarzyna
 • Szymańska Magdalena- wychowawca klasy III A
 • Szymańska-Zdanowska Katarzyna- wychowawca klasy II D
 • Szymborska Marzanna

Psycholog szkolny:

 • Olbryś Dorota
 • Studniarska Paulina

Pedagog szkolny:

 • Szymborska Marzanna

Terapia Biofeedback:

 • Szymańska Magdalena

Nauczyciel bibliotekarz:

 • Angielska-Jędrzejczyk Magdalena