• Ubezpieczenie uczniów: Od tego roku szkolnego szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych dla uczniów. Rodzice sami decydują i wybierają rodzaj ubezpieczenia dla swojego dziecka.
  • NUMER KONTA RADY RODZICÓW: 71 1020 1055 0000 9502 0016 8096

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonywać także osobiście podczas zebrań z rodzicami w pokoju kierownika gospodarczego szkoły.