Sekcje działające w SU:

  • medialna (zajmująca się np.: radiowęzłem, telewizją wewnętrzną, gazetką szkolną itp.)
  • techniczna (zajmująca się np.: nagłośnieniem i prowadzeniem imprez i dyskotek szkolnych)
  • artystyczna (zajmująca się m.in. castingami do konkursów np. tanecznych, talentów, itp., organizacją konkursów: literackich, plastycznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych i innych)
  • dekoracyjna (disign) (gazetka ścienna w na korytarzu, opracowywanie i drukowanie plakatów, przygotowywanie dekoracji do imprez)