– Stypendia, zasiłki

Rok szkolny 2021/2022

Dofinansowanie do podręczników szkolnych

W związku z programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021-2022, uprzejmie informujemy o pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Poniżej dokumenty dostępne pod linkiem:

edukacja.um.warszawa.pl/-/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych-w-roku-szkolnym-2021-2022

Prosimy o dostarczenie wniosku wypełnionego do dnia 10 września b.r. do wychowawców klas lub pedagogów szkolnych.

ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NASTĄPI PO PRZEDŁOŻENIU DOWODU ZAKUPU. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica/opiekuna, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie.

Jeżeli składane jest oświadczenie o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych- do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków.

Pedagodzy Szkolni

 

LXIX Liceum

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
Wszystkie prawa zastrzeżone

Deklaracja dostępności

Jak do nas trafić

Back to top