W ramach akcji ,,Szkoła Pamięta” uczniowie klas I c, I f, I g oraz II d poznali sylwetki polskich literatów związanych z Ochotą. Wśród przedstawionych pisarzy:

☆ Wanda Chotomska

☆ Jan Parandowski

☆ Tadeusz Borowski

☆ Marek Hłasko

Czytaliśmy artykuły z oryginalnych gazet wydawanych w latach 1918-1936 na terenie naszego kraju. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się artykuły o tematyce kobiecej (,,Głos Kobiet”, ,,Kurier Kobiecy”), sportowej, historycznej (,,Kurier Warszawski”, ,,Dzienniki Urzędowe”) oraz rubryka kryminalna (,,Ilustrowany Kurier Codzienny”, ,,Tygodnik Ilustrowany”).