LXIX LO ma przyjemność współpracować z Teatrem Scena Współczesna.

Współpraca obejmuje m.in. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów jako wsparcie dla regularnych zajęć szkolnych, uczestnictwo uczniów klasy teatralnej w przedstawieniach Sceny Współczesnej poprzedzone spotkaniami na tematy poruszane w spektaklach, spotkania z twórcami spektakli (reżyserem i aktorami), udostępnianie miejsca na spotkania szkolne w teatrze, konsultacje dotyczące prowadzenia szkolnego programu teatralnego, umożliwianie kontaktu z warszawskim środowiskiem teatralnym, czy udostępnianie informacji o spektaklach.

http://scenawspolczesna.pl/