Terapia EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózg, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

Co to jest biofeedback?

To „biologiczne sprzężenie zwrotne, dostarczanie trenującemu informacji zwrotnej („feedback”)
o zmianach parametrów fizjologicznych organizmu. Jednym z rodzajów biofeedbacku jest EEG Biofeedback – aktywność mózgu.

Jaki jest cel treningu?

Celem treningu jest „auto-normalizacja” wzorców czynności bioelektrycznej mózgu przy wykorzystaniu warunkowania instrumentalnego. Podstawą treningu jest wykorzystywanie plastyczności mózgu, polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych.

Jaki jest cel biofeedback?

 • NIE zmieniamy osobowości trenującego!
 • Zwiększamy zdolność do wchodzenia i utrzymywania określonych stanów psychofizycznych  np.
 • wyciszony, spokojny, stabilny emocjonalnie
 •  skoncentrowany, logiczny,
 • racjonalny, przetwarzający
 • uważny, czujny
 •  otwarty, elastyczny, odblokowany, empatyczny.
 • Celem terapii jest poprawa zgłaszanych symptomów (pomoc przy rozwiązaniu problemów).

Jak długo może trwać terapia?

 • Czas trwania terapii jest uzależniony od wielu czynników m.in. od rodzaju i stopnia zaburzenia, plastyczności mózgu, indywidualnej krzywej uczenia się itp.
 • Aby osiągnąć zamierzony cle potrzeba około 30 sesji treningowych. Pierwsze efekty są zauważalne po miesiącu (10-12 sesjach).
 • Bardzo ważna jest regularność treningów.

W jakich przypadkach jest skuteczna terapia EEG Biofeedback?

 • problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego);
 • zaburzeń uwagi i koncentracji;
 • niskiej odporności na stres
 • apatii
 • zaburzeń snu;
 • stanów lękowych, depresji;
 • uzależnień;
 • zaburzeń odżywiania
 • zaburzeniach mowy (np. problem jąkania)
 • przewlekłych bólów głowy (migreny)
 • dla ludzi zdrowych, chcących poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu

Główne wskazania do terapii u dzieci to:

 • zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • poprawa szybkości uczenia się
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • problemy szkolne, dysleksja, dysortografia
 • trema, reakcje stresowe, agresja
 • chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka).

Możliwe efekty:

 • poprawa koncentracji i funkcji poznawczych;
 • wzrost kreatywności;
 • wyciszenie i zwiększone możliwości radzenia sobie ze stresem;
 • poprawa nastroju i samooceny,
 • skrócenie czasu reakcji (ważne dla sportowców, kierowców, pilotów)
 • lepsza organizacja i sprawniejsze podejmowanie decyzji

Sporządziła:

Justyna Baryga –  terapeuta EEG Biofeedback, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI