Ubezpieczenie uczniów: Od tego roku szkolnego szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych dla uczniów. Rodzice sami decydują i wybierają rodzaj ubezpieczenia dla swojego dziecka.

Od roku szkolnego 2021/2022 Rada Rodziców zawarła umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA SA. Roczna składka to 47 złotych płatna gotówką na Radę Rodziców (pieniądze można przekazać do rady rodziców poprzez wychowawców klas).

Składkę należy wpłacić do 29 września.