Klasa 2c i 3c wzięla udział w warsztatach mikrobiologa na Wydział Biologii UW w Instytucie Mikrobiologii. Zajęcia odbywały się pod okiem dr Karoliny Jaworskiej. Uczniowie wykonali elektroforezę, posiew drobnoustrojów, barwienie gramma, posiew bakterii kwasu mlekowego z jogurtu 🧪🥼🧫