Klasy o profilu biologicznym, 1c i 2 c odwiedziły Klinikę Małych Zwierząt – Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Uczniowie mieli możliwość poznania Dziekana Wydziału dr hab. Michała Skibniewskiego i zwiedzenia Muzeum Osteologicznego. Uczestniczyli także w pierwszej pomocy przedweterynaryjnej zwierząt towarzyszących oraz zwiedzali Klinikę Małych Zwierząt – TK, RTG, USG oraz szpital.