Uczniowie klas rozszerzających geografię zwiedzali dziś Muzeum Gazowni Warszawskiej. Poznaliśmy historię oświetlenia ulicznego oraz wykorzystania gazu w gospodarstwach domowych mieszkańców stolicy. Ciekawa historia opowiadana z wielką pasją.