Klasy o profilu biologicznym (1c, 2c, 3c) obejrzały najliczniej na świecie odwiedzaną naukową wystawę autorstwa prof. Gunthera von Hagensa BODY WORLDS. Ekspozycja opowiada o cudzie złożoności i kruchości ludzkiego ciała.