Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół

w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

 1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej ani niemający styczności z osobami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie.
 2. Uczeń nie może umówić się na konsultacje, jeżeli jest chory albo w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
 3. Jeżeli jakiś uczeń umówił się już na konsultacje, a nie może w nich uczestniczyć, ten fakt zgłasza odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Uczeń jest zobowiązany do korzystania tylko z własnych zestawów podręczników i przyborów. W szkole nie wolno pożyczać przyborów i podręczników od innych uczniów.
 5. Aby skorzystać z konsultacji, trzeba się wcześniej umówić z nauczycielem zgodnie z Harmonogramem konsultacji przez dziennik Librus.
 6. Uczeń w szkole porusza się w maseczce, dotyczy to przede wszystkim szatni, korytarzy i toalet.
 7. Konsultacje mogą się odbywać indywidualnie lub w grupie (ze względu na powierzchnię sal w naszej szkole maksymalnie do 6 osób).
 8. Podczas konsultacji grupowych uczniowie zajmują tylko ławki w salach pod ścianą i pod oknem i siedzą w co drugiej ławce. W salach nietypowych np. 56,58, 97 lub 95 może przebywać maksymalnie do 3 uczniów, również w co drugiej ławce.
 9. Każdy uczeń zajmuje tylko jedną ławkę. Po każdych zajęciach ławki będą przetarte środkiem dezynfekującym przez pracowników obsługi, a sale wietrzone.
 10. Celem spotkań konsultacyjnych jest głównie poprawa ocen w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub wyjaśnienie niezrozumiałych treści podstawy programowej.
 11. Bezpośrednio po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce płynem, a następnie pozostawia wierzchnie ubranie oraz telefon w szatni.
 12. Uczniowie, którzy przybyli do szkoły, nie grupują się ani w szatni, ani na korytarzach, po zostawieniu ubrania oraz telefonu w szafce udają się bezpośrednio do sali (aby uniknąć grupowania się, zajęcia będą odbywać się w różnych salach o różnych porach dnia).
 13. Sala po każdej godzinie lekcyjnej musi być dokładnie przewietrzona.
 14. Uczeń do sali wchodzi w maseczce i może ją zdjąć dopiero, kiedy usiądzie w swojej ławce. Po zakończonej pracy uczeń podpisuje swoją kartkę i zostawia ją na ławce. Z chwilą odejścia od ławki, zakłada maseczkę.
 15. Po zakończeniu konsultacji grupowej uczniowie nie wychodzą wszyscy naraz z sali, a do szatni udają się w odstępach jednominutowych, zajęcia zostaną zorganizowane w różnych salach, aby „nie zazębiałyby się”, a kończyły o różnych godzinach.
 16. Przed zejściem do szatni uczeń dezynfekuje ręce w łazience, zabiera rzeczy z szatni i wychodzi ze szkoły.
 17. W przypadku zasłabnięcia ucznia lub jego złego samopoczucia szkoła ma wyznaczone miejsce – izolatorium, którym jest gabinet lekarski albo salka przy sekretariacie szkoły, gdzie uczeń zostanie odizolowany do chwili przybycia pomocy medycznej.
 18. Uczeń niepełnoletni przynosi ze sobą pisemną zgodę od rodziców na udział w konsultacjach. Na zgodzie oprócz podpisu rodzica musi być także kontaktowy numer telefonu do rodzica. (ważne). Uczeń pełnoletni pisze sam oświadczenie o woli uczestnictwa w konsultacjach i podpisuje się.
 19. W dniach 01-05.06.2020r., w których nauczyciele mają konsultacje, nie prowadzi się zajęć on-line na Teams, materiał do samodzielnej pracy dla klasy będzie przesłany przez Librusa.
 20. Nauczyciel udzielający konsultacji na terenie szkoły wysyła wiadomość do Rodzica potwierdzającą uczestnictwo ucznia w zajęciach